Fri som fuglen? - se dine opsparingsmuligheder og få råd til den pension, du ønsker.

Aldersopsparing, ratepension eller hvad med livrente? Måske du er mere risikovillig og ønsker at investere? Det kan være svært at gennemskue, hvordan du bedst sparer op til din alderdom. I Sparekassen Thy hjælper vi dig, så du får mest muligt ud af dine penge og din tid som pensionist.

Kontakt os
Person i faldskærm

Der er flere muligheder, når det kommer til pension. Er du lønmodtager, sparer mange op til pensionen gennem deres arbejdsgiver, som indbetaler noget af din løn til en pensionsopsparing. Derudover er der mange, der vælger at spare yderligere op. Hvad der er det rigtige for dig, det afhænger alt sammen af, hvor stort et forbrug du har behov for til pensionsalderen. Her er de primære overvejelser, hvornår du går på pension, samt dine forventninger til dit forbrug.

De fleste drømmer om at bruge pensionstilværelsen til alle de ting, som de ikke lige nåede, da de gik på arbejde. Rejser, dagsturer, kurser eller ekstra god mad. Det kan også være drømmen om på den ene eller anden måde at forkæle familien lidt ekstra. Alt dette kræver ofte en ekstra god økonomi, også er en folkepension sjældent nok.

I Sparekassen Thy hjælper vi dig godt på vej, så din pension bliver med udgangspunkt i dig – i dine drømme og ønsker. Vi hjælper dig med at finde den helt ringe pensionsopsparing, som passer til dine ønsker og risikovillighed. For det kan også være, at du i højere grad ønsker at investere dine penge?


Læs om dine muligheder for opsparing

Aldersopsparing

En aldersopsparing er et meget velegnet opsparingsprodukt, især hvis din bruttoindtægt er under ca. 640.108 kr. (topskattegrænsen) i 2024.

Ratepension

En Ratepension er for alle og kan være ekstra attraktiv for dig, der har en bruttoindtjening på over ca. 640.108 kr. (topskattegrænsen i 2024).

Livrente

En Livrente er for alle og kan være ekstra attraktiv,  hvis din bruttoindtægt er over ca. 640.108 kr. (topskattegrænsen i 2024). og du samtidig har et ønske om at spare mere op, end fradragsgrænsen tillader på ratepension.

Pensionsraadgiver Jes

Glem produkterne - vi hjælper med det gode overblik!

I Sparekassen Thy har vi systemer og eksperter, som hjælper dig med overblikke. Det betyder, at vi på en letforståelig måde kan se på, hvordan din økonomi ser ud med baggrund i forskellige ønsker og scenarier. Ønsker du f.eks. at gå tidligt på pension? Vores pensionsekspert Niels Jørgen Nielsen opfordrer desuden til, at du glemmer alt om pensionsprodukterne. De er svære at gennemskue, men er alle byggesten til den pension, som netop du ønsker. I Sparekassen Thy hjælper vi dig med at sammensætte byggestenene, så de giver et godt udgangspunkt for din pension.

Kontakt os

Spar op med en aldersopsparing

Der er flere fordele ved en aldersopsparingen. Blandt andet indgår værdien af din aldersopsparing ikke i beregning af dit pensionstillæg, hvilket isoleret set kan betyde et højere tillæg. Et pensionstillæg er et muligt supplement til din folkepension, og beregnes ud fra din indkomst samt dit parforhold.

En anden fordel ved opsparing via en aldersopsparing er en lavere beskatning af afkastet. Afkastet (renter, udbytter og kursgevinster) beskattes kun med 15,3 % (pal-afgift), i forhold til opsparing i frie midler, hvor beskatning er højere.

Hvordan du ønsker, at din aldersopsparing skal investeres, afhænger af dine ønsker og temperament. Det kan foregå i aktier, obligationer, investeringsbeviser eller puljer.

Engangssum eller portioner

Udbetalingen kan tidligst påbegyndes 3 år før folkepensionsalderen og senest 15 år efter. Den er skattefri, og du bestemmer selv, hvordan du ønsker dine penge udbetalt. Alt efter dine behov og ønsker kan din aldersopsparing udbetales som enten en engangssum, men der er også mulighed for udbetaling i portioner. Altså så udbetalingen i praksis minder om en ratepension.


Hvor meget skal du indbetale?

Det afhænger af dit behov, men du har mulighed for at indskyde op til 9.100 kr. om året. Hvis du har 7 år eller mindre til din folkepensionsalder, Så har du en særlig god mulighed. Du kan nemlig indskyde helt op til 58.900 kr. på din aldersopsparing. (Tallene er for 2024) En aldersopsparing kan oprettes af alle indtil 20 år efter opnået pensionsudbetalingsalder.

Spar op med en ratepension

Med en ratepension har du  mulighed for at indsætte op til 63.100 kr. om året med fuld fradrag. Derudover har du en lavere beskatning på afkastet på kun 15,3% (pal-afgift).

Indbetalingerne fradrages i den personlige indkomst + yderligere 32 % (ligningsmæssige fradrag), hvis du har mindre end 15 år til folkepensionsalder. Har du mere end 15 år til din folkepensionsalder er fradraget 12 % (ligningsmæssige fradrag)

Det ekstra fradrag gælder op til 77.900 kr. på dine samlede pensionsindbetalinger.

Du har mulighed for, at investere din opsparing i aktier, obligationer, investeringsbeviser og puljer.

Udbetalingen kan tidligst påbegyndes 3 år før folkepensionsalderen (afhængig af oprettelsesdato) og senest 20 år efter pensionsudbetalingsalderen er opnået. Selve udbetalingen indkomstbeskattes og kan i samråd med dig sammensættes i rater på mellem 10-30 år.

Spar op med en Livrente

En af fordelene ved livrenten er, at der er fuld fradrag for indbetalingen, hvis indbetalingen sker via en arbejdsgiver. Hvis indbetalingen er privat, er fradragsgrænsen 58.100 kr. i 2024.

Indbetalingerne fradrages yderligere 32 % (ligningsmæssige fradrag), hvis du har mindre end 15 år til folkepensionsalderen. Har du mere end 15 år til din folkepensionsalder, er fradraget 12 % (ligningsmæssige fradrag). Det ekstra fradrag gælder op til 80.600 kr. på dine samlede pensionsindbetalinger.

En anden fordel ved opsparing via en livrente er, at afkastet beskattes lavere i forhold til opsparing i frie midler.
Afkastet (renter, udbytter og kursgevinster) beskattes med kun 15,3 % (pal-afgift).

På en livrente er opsparingen depotsikret frem til start af udbetaling. Det betyder, at hvis du dør inden, vil opsparingen blive udbetalt til dine efterladte. Ønsker du at sikre en udbetaling til dine efterladte til trods for, at du er begyndt at bruge af pengene, har du mulighed for at tilkøbe forsikring.

Livrente udbetales løbende, så længe du lever.