Regler, vilkår og politikker er til for både dig og os. 

Måske synes du lige som os, at der af og til er lige vel mange regler at forholde sig til. Men de er nødvendige. De beskytter os alle sammen.  

Kontakt os

Hvad er indirekte handelsomkostninger?

Det er et godt spørgsmål, for indirekte handelsomkostninger forvirrer mange - med god grund.

Indirekte handelsomkostninger er nemlig ikke omkostninger, der tilfalder hverken forvalteren af en investeringsforening eller til Sparekasse Thy.

Indirekte handelsomkostninger er derimod en betingelse for at handle med værdipapirer i en investeringsfond. En betingelse, som bestemmes af markedet. Den indirekte handelsomkostning er forskellen mellem den købs- og salgspris, du som investor kan handle et givent værdipapir til, på et givent tidspunkt. Det vil sige, at du ikke kan sælge til samme kurs, som du købte, hvis du handler med det samme. 

Alle investorer har indirekte handelsomkostninger, uanset om de handler på egen hånd, eller investerer gennem en investeringsforening.

Professionelle investorer - herunder investeringsforeninger - vil ofte kunne udnytte stordriftsfordele, til at reducere både de direkte og indirekte omkostninger.

På Finans Danmarks hjemmeside kan du via ”Vis fonde med rådgivning i prisen” og herefter ”omkostninger”, se de indirekte omkostninger.