Redegørelser fra Finanstilsynet

Her kan du læse  de seneste kommentarer fra Finanstilsynet

Finanstilsynet er den offentlige myndighed, der fører tilsyn med finansielle virksomheder, og dermed også os i Sparekassen Thy.

De skal sikre, at vi overholder alle gældende regler og love, og kommer også med jævne mellemrum på besøg her i Thisted, hvor de altid er velkomne.

Herunder kan du læse de seneste redegørelser fra Finanstilsynet.

24. januar 2022:

Finanstilsynet har redegjort for undersøgelse af interne likviditetsgrænser i Sparekassen Thy, og vi har meddelt, at en indikator for NSFR nu er indarbejdet. Vi er desuden forpligtet til at sætte en intern grænse for NSFR i vores likviditetspolitik. 

Redegørelse om undersøgelse af interne likviditetsgrænser
i Sparekassen Thy