Mød vores repræsentantskab her

Repræsentantskabet er sparekassens øverste myndighed, og vælges af garanterne.

Sparekassen Thy hovedkvarter facade

Repræsentantskabet har blandt andet til opgave at formidle kundernes oplevelser og opfattelse af sparekassen til ledelsen. Det skal være med til at sikre, at vi hele tiden giver den bedst mulige service til vore mere end 50.000 privat- og erhvervskunder.


Som medlem af repræsentantskabet er man valgt ind for en fire-årig periode. Valget foregår i forbindelse med vores garantmøder, som afholdes hvert andet år. Til vores garantmøder skal der derfor altid stemmes om halvdelen af pladserne i repræsentantskabet, mens den resterende halvdel først er på valg gangen efter.