Få din egen aktiesparekonto 

Ønsker du selv at investere i frie midler? Få en aktiesparekonto her i Sparekassen Thy. Så har du en stor grad af frihed.

Kontakt os

En aktiesparekonto er en konto, der giver dig mulighed for at investere frie midler.

Løsningen består af:

  • En indlånskonto
  • Et værdipapirdepot

Du kan indsætte op til 135.900 kr. på kontoen fra d. 1. januar 2024.

Det indskudte beløb er ikke låst, og du kan frit hæve dem.

Hvorfor en aktiesparekonto?

Der er flere fordele med en aktiesparekonto:

  • Lavere beskatning (17% af afkastet, hvor det normalt er 27%)
  • Automatisk indberetning og afregning af skat
  • Indsæt og hæv løbende
  • Skatten beregnes automatisk ved årets udgang. Har du haft et positivt afkast på din aktiesparekonto, trækkes skatten automatisk fra kontoen.
  • Hvis du har tab på din aktiesparekonto, modregnes det i fremtidige afkast på aktiesparekontoen i senere indkomstår.

Modsat almindelige investeringer i børsnoterede aktier, der beskattes efter realisationsprincippet, beskattes afkast på aktiesparekontoen efter lagerprincippet. Det betyder, at du beskattes af dit afkast, uanset om du har realiseret det eller ej.