Optima puljerne, logo

Video: Status på Optima, november

Der er fortsat grå skyer over finansmarkederne, men der er også huller i skydækket.

Det danske realkreditmarked begynder at se rigtigt lovende ud, og også på aktiesiden tegner risikobilledet lysere end længe, vurderer chefporteføljeforvalter Peter Lorin Rasmussen fra BankInvest MultiAsset. Se mere i videoen nedenfor


Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Sparekassen Thy samarbejder med BankInvest, og sammen tager vi forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. Vi er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Vi anbefaler altid sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på bankinvest.dk.