Sparekassen Thy som boligkreditformidler

Sparekassen Thy har tilladelse som pengeinstitut [FT-nr. 9090].

Sparekassen Thy er undergivet tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf. nr. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk

Sparekassen Thy samarbejder med Totalkredit, Totalkredit Erhverv samt DLR Kredit A/S.

Sparekassen Thy yder ikke rådgivningstjenester, dvs. rådgivning som er uafhængig af ydelsen af boligkreditaftalen og de aktiviteter, som ydes af Sparekassen Thy.

Hvis du ønsker at klage over Sparekassen Thy, skal du i første omgang kontakte din afdeling.

Hvis du herefter fortsat er uenig i sparekassens behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i sparekassen. Oplysninger om den klageansvarlige fås på sparekassens hjemmeside.

Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, tlf. 35 43 63 33, www.fanke.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives her.

Ved indgivelse af en klage skal sparekassens e-mail adresse sparthy@sparthy.dk angives.

Klager vedrørende sparekassens overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet.

Klager over sparekassens behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby,
tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk.