Rekordresultat giver grundlag for fortsat vækst

I Sparekassen Thy kom vi ud af 2023 med et overskud på 363 mio. kroner. Det er en stigning på cirka 242 mio. kroner i forhold til året før. 

Ole Beith, Sparekassen Thy

- Den største forskel i regnskabet er afkastet på vores værdipapirbeholdning og likviditetsplacering, som er forbedret med 225 mio. kr. i forhold til 2022. Renteændringer har betydning for afkastet på obligationsbeholdningen, og så har vi i år betydelige positive kursreguleringer mod sidste års kurstab, forklarer direktør Ole Beith og fortsætter:

- Vi kan herudover glæde os over en tilgang på 4.000 nye kunder, som sammen med vores mange eksisterende kunder, bidrager til vækst i vores samlede forretningsomfang.

Den tredje årsag til væksten er en fremgang på 38% i resultatet hos leasingselskabet Krone Kapital A/S, som vi er medejere af, fortæller Ole Beith.

Øgede udlån og stadig ingen tab

Det har også betydning, at sparekassens udlån stiger med 9% i 2023.

- Privatudlånet stiger med 5%, mens erhvervsudlånet har en fremgang på 10%, fortæller Ole Beith.

Der er dog ikke fremgang på alle forretningsområder.

- Vi har bl.a. mærket en betydelig tilbagegang på privatboligområdet, som er en vigtig driftsgren for os. Hushandler og låneomlægninger er på et markant lavere niveau end i 2022, og helt konkret kan vi aflæse det i en tilbagegang i gebyr og provisionsindtægterne på 8%, forklarer Ole Beith og fortsætter:

- Det er klart, at en lavere aktivitet i samfundet omkring os smitter af på vores forretning. Men heldigvis har vores kunder solid økonomi der gør, at vi kun har et begrænset behov for at sætte flere penge af til imødegåelse af tab, siger Ole Beith.

Rentestigning sender flere penge til indlånskunderne

Det er ikke kun obligationsbeholdning og udlånskunderne, der mærker de stigende renter. Det gør indlånskunderne også.

- De negative indlånsrenter er helt væk, og alle indlånsprodukter har nu positive renter. Det betyder, at vi har forbedret indlånskundernes vilkår med 64 mio. kr., siger Ole Beith.

Fortsat massive investeringer i kunderne

I Sparekassen Thy har vi en vision om at være bedst til kunder. Derfor har vi igennem en årrække investeret massivt i kundeservice og kundeoplevelsen.

- Vi fortsætter med at investere massivt i teknologiske løsninger, der imødekommer kundernes behov. Samtidigt skal løsningerne være med til at sikre, at vores medarbejdere er bedst muligt rustet til at give den bedste kundeservice. Derfor ansætter vi løbende flere folk til at håndtere væksten og for at få strategien om at være bedst til kunder til at leve, fortæller Ole Beith.

Det kan ses på sparekassens omkostningskonto, der stiger med 8% til i alt 316 mio. kr.

Garanter og lokalsamfund tilgodeses

I Sparekassen Thy har vi ingen aktionærer, der skal tilgodeses med et afkast. Derimod har vi 13.151 garanter, der kan se frem til et kontant udbytte.

- Vi har gennem året stillet en garantrente på 3,5% i udsigt, men med et så ekstraordinært godt resultat synes vi også, at det skal mærkes hos vores mange trofaste garanter. Vi indstiller derfor til repræsentantskabets godkendelse, at garantrenten stiger med 1% til 4.5% med tilbagevirkende kraft for hele 2023, fortæller Ole Beith.

Samtidigt indstilles til repræsentantskabet, at vi i Sparekassen Thy etablerer en almennyttig og velgørende fond med en grundkapital på 100 mio. kr., hvor afkastet af grundkapitalen skal uddeles til gode lokale formål, der gør en forskel i de områder af landet, sparekassen har afdelinger.

- For at fonden kan starte positivt op indstilles det desuden, at fonden tildeles 4 mio. kr., så ansøgninger og uddelinger allerede kan starte i 2024. Når fonden er endeligt etableret, kommer der mere information, fortæller Ole Beith.

I Sparekassen Thy forventer vi et lavere renteniveau samt en lavere aktivitet i samfundet i 2024 og dermed en nedgang i indtjeningen på cirka 20% i forhold til 2023.

Koncerntal

Tal i mio. kr. 2023 2022
     
Nettorente- og gebyrindtægter 563 434
Årets resultat før skat 363 121
Årets resultat efter skat 275 103
     
Kapitalprocent 33,8 28,3
Udlån 5.479 5.083
Indlån 10.332 9.654
Forretningsomfang* 38.983 37.761
Egenkapital  2.569 2.231

 

* Summen af udlån, indlån, garantier, realkredit og formuepleje. Tallene for 2023 er foreløbigt opgjorte tal pr. 15. februar 2024