Corporate Governance

Anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse samt Finansrådets ledelseskodeks.

I maj 2013 fik anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse en større opdatering, og i juni 2013 udsendte Finansrådet en henstilling om, at alle pengeinstitutter uanset selskabsform skulle forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse.

Finansrådet har herefter i november 2013 udsendt et såkaldt ledelseskodeks, som pengeinstitutterne skal forholde sig til første gang i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2014.

Det fremgår af linket, hvorledes Sparekassen Thy forholder sig til anbefalingerne om de ledelsesmæssige forhold i Finansrådets ledelseskodeks og anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse, som til dels overlapper hinanden emnemæssigt.

Komiteens anbefalinger er designet til at skulle følges af børsnoterede aktieselskaber, som ikke på alle områder kan sammenlignes med sparekasser. En række af anbefalingerne særligt i afsnittet om selskabets dialog med aktionærer, tager derfor ikke hensyn til sparekassens organisation og struktur.

Sammenfatning

Sammenfattende kan det siges, at Sparekassen Thy i vidt omfang lever op til anbefalingerne. På de områder, hvor anbefalingerne på ovenstående punkter ikke følges, er der redegjort nærmere for baggrunden for fravigelsen.

Redegørelsen vil fremover blive offentliggjort her på hjemmesiden.