Vilkår for brug af vores online muligheder.

Her kan du læse mere om vilkår for brug af www.sparthy.dk, vores Facebookside og cookies.

Vilkår for brug af www.sparthy.dk

Ved brug af vores hjemmeside www.sparthy.dk accepterer du nedenstående vilkår. Vi vil derfor gerne, at du bruger lidt tid på at læse dem.

Hjemmesidens ejer er, medmindre andet er angivet:

Sparekassen Thy
Store Torv 1
7700 Thisted

Telefon 99 19 50 00
Telefax 99 19 50 20

E-mail: sparthy@sparthy.dk
Registreringsnummer: 9090
Swift / BIC kode: STHYDK21
CVR-nummer: 24255816

Ophavsret

Indholdet på Sparekassen Thys hjemmeside er beskyttet af reglerne om ophavsret. Mangfoldiggørelse af internetsiderne må ikke ske uden, at Sparekassen Thy eller anden indehaver af ejendomsretten forinden har givet sit skriftlig samtykke hertil. Det er tilladt at downloade eller udskrive materiale til eget brug. Varemærker eller logoer vist på hjemmesiden må ikke gengives, offentliggøres eller distribueres uden skriftlige tilladelse af Sparekassen Thy eller anden indehaver af ejendomsretten.

Persondatapolitik

De personoplysninger, som afgives i forbindelse med udfyldelse af formularer på hjemmesiden, vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.

Sparekassen Thys hjemmeside benytter cookies i flere situationer. Læs mere her.

Ansvarsfraskrivelse

Sparekassen Thy har udarbejdet informationerne på nærværende hjemmeside som generel information til eget brug. Informationerne er udelukkende vejledende og kan på ingen måde sidestilles med eller erstatte personlig rådgivning. Informationerne kan ikke opfattes som en opfordring til køb eller salg af Sparekassen Thys produkter og ydelser.

Sparekassen Thy opdaterer og vedligeholder løbende hjemmesiden, og bestræber sig i videst muligt omfang på, at informationerne og funktionerne på hjemmesiden er fuldstændige og korrekte. Sparekassen Thy bruger kun kilder, som Sparekassen Thys medarbejdere har tillid til. Sparekassen Thy kan dog ikke garantere at informationerne og funktionerne på hjemmesiden er fuldstændige og korrekte eller gøres erstatningsansvarlig for eventuelle fejl, stavefejl, udeladelser eller for de resultater, der opnås ved brug af informationerne/funktionerne.

Eventuelle direkte eller indirekte tab, der er opstået som følge af dispositioner eller udeladelser af dispositioner foretaget på baggrund af informationer på hjemmesiden, er ikke underlagt Sparekassen Thys ansvar.

Beløbsangivelser, satser og kurser offentliggjort på hjemmesiden er udelukkende til orientering og dermed ikke nødvendigvis de samme, som ville gælde for nye transaktioner eller eksisterende positioner.

Sparekassen Thy er til enhver tid berettiget til, uden forudgående varsel, at ændre indholdet af hjemmesiden eller de deri beskrevne ydelser.

Sparekassen Thys hjemmeside giver adgang til tredjeparts hjemmesider via links. Sparekassen Thy har ikke gennemgået indholdet på disse hjemmesider, og kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på hjemmesider, som er ejet af andre end Sparekassen Thy. Herunder også produkter og serviceydelser udbudt af andre end Sparekassen Thy.

Sparekassen Thy er ikke ansvarlig for, fra hvilke andre sider eller i hvilken sammenhæng der linkes til www.sparthy.dk.

Sikkerhed

Sparekassen Thy kan ikke gøres erstatningsansvarlig for skader på hard- eller software eller for driftsforstyrrelser, der opstår som følge af brug af hjemmesiden, tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til vores servere, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer eller øvrige omstændigheder uden for Sparekassen Thys kontrol.

Sparekassen Thy kan ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle tab eller skader som følge af brugen af www.sparthy.dk, i det omfang hjemmesiden måtte indeholde vira, eller indholdet er blevet ændret eller forvrænget.

Sparekassen Thy er ikke ansvarlige for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (f.eks. hacking) via hjemmesiden til Sparekassens, brugeren eller tredjemands data. Sparekassen Thy kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugerens computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af www.sparthy.dk.

Cookies på vores online portaler

Når du bevæger dig rundt på sparthy.dk og internettet i almindelighed, efterlader du elektroniske spor.

Rent praktisk kommer sporene, fordi din browser automatisk sender informationer til sparthy.dk. Det er såkaldte cookies.

Cookie-oplysninger handler bl.a. om:

 • de sider, du kigger på hos sparthy.dk
 • hvornår og hvor længe du er på vores website
 • den browser, du bruger fx Internet Explorer 8
 • dit operativsystem fx Windows 7
 • dét website, du besøgte, inden du kom til sparthy.dk
 • din ip-adresse
 • den java-version, du har

Dine cookies bruges indtil du vælge at slette dem i din browser.

Cookie fra Google Analytics

På sparthy.dk bruger vi Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om aktiviteten på webstedet og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på webstedet og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies:

 • En persistent cookie der viser om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt, keywords, etc.
 • Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser. Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, Google ligger inde med.

Ønsker du ikke, at din adfærd indgår i målingerne, kan du framelde dig her.

Derudover benytter vi Youtube til videoeksempler.

Facebook

Facebook sætter en førstepartcookie på udvalgte sider på Sparekassen Thys hjemmeside. Disse giver Facebook mulighed for at registrere din adfærd på udvalgte sider og eventuelt sammenkoble den din Facebook konto. Formålet er, at Sparekassen Thy efterfølgende kan annoncere målrettet mod de Facebook brugere, der tidligere har besøgt disse sider.

Desuden placerer vi en ”Synes godt om” knap på udvalgte sider. På disse sider placerer Facebook en cookie med henblik på at koble dit besøg og eventuelle ”like” sammen med din profil på Facebook

Hvis du ikke ønsker, at vi og websites generelt kan benytte cookies, kan du her få vejledning til, hvordan du forhindrer det.

Vores website afvikles i et sikkert miljø med sikkerhedscertifikat. (SSL)
 
Cookiedeklarationen opdateres hver måned af Cookie Information. Hvis du har nogen spørgsmål, så skriv til info@cookieinformation.com.

En mobiltelefon og en masse tas

Mine Penge (privacy-policy)

Informationer om brugeren

Følgende informationer sendes af brugeren via app’en til systemet (SDC) ifm. login

 • CPR nummer (eller P-tal for færøerne)
 • PIN kode (PIN kode oprettet ifm. adgang til kidsapp selvbetjeningsaftale)
 • Følgende informationer modtages til app’en ifm. brug af app:
 • konto- og transaktionsdata:
 • kontooversigt
 • kontonumre
 • saldo/saldi
 • individuelle transaktionsoplysninger: transaktionstidspunkt, transaktionstekst/kommentar, beløb

SDC A/S: vores leverandør af IT systemer i Sparekassen Thy - bl.a. vores "Mine Penge"-app - og vil i nedenstående blive refereret til som SDC.

Informationer om brug (analytics)

Følgende informationer om brugerens brug/anvendelsesmønstre trackes til analyseformål af pengeinstituttet:

 • Informationer om enheden

Følgende informationer beskriver den enhed som brugeren anvender; dvs. den telefon eller tablet hvorfra

app’en installeres og køres fra:

 • Install ID: et vilkårligt ID (GUID) der identificerer den pågældende app-installation. ID’et vil forblive det samme så længe brugeren beholder app’en på telefonen (selv efter opdatering til ny version). Af- og geninstalleres app’en vil et nyt ID tildeles enheden.
 • Lokalitet/Sprogindstilling: i forbindelse med hentning af tekster til app’en vil sprogversionen tilpasse sig enhedens aktive systemsprog, f.eks. dansk eller engelsk.
 • AppVersion og appBuild: versionsnummer af app’en.
 • osName/osBuild/osVersion: styresystem og versionsnummer af dette.
 • timeZoneOffset: enhedens aktuelle tidszone.
 • carrierName/carrierCountry: navn og landekode for aktuel teleoperatør på telefonen (f.eks. Telia).
 • oemName/model: Navn på telefonproducent, samt modelnavn (f.eks Apple iPhone 10.6).
 • screenSize: Enhedens skærmopløsning.

Informationer om anvendelse

Følgende informationer/hændelser beskriver brugerens anvendelse, til analyseformål

 • Sessionsstart: tidspunkt for åbning af app (session)
 • Sidevisninger: Hver gang brugeren åbner en given side i app, trackes dette som et event (hændelse)
 • Fejlrapporter: Hver gang der sker en fejl i app, og brugeren præsenteres for en fejlbesked.

Modtagere af personoplysninger

Herunder følger en kortlægning af hvilke aktører der modtager/sender hvilke datatyper:

Sparekassen Thy

App versionsnummer: når app’en starter op, kaldes pengeinstituttets server for at tjekke om

versionsnummeret er aktivt eller forældet (og præsenterer i så fald en fejlbesked i app ift. at opdatere).

SDC (banksystemet)

Login: I forbindelse med login sendes CPR og PINkode til SDC’s backend systemer for at autorisere

brugeren til adgang. Følgende informationer bruges til login, og er således delt med SDC:

 • CPR nummer (eller P-tal for færøerne)
 • PIN kode (PIN kode oprettet ifm. adgang til kidsapp selvbetjeningsaftale)

Bankdata: Der er som sådan ingen modtagelse af persondata fra denne serviceudbyder, men app’en henter og præsenterer konto- og transaktionsdata fra dette API til slutbrugeren herfra. Dvs. kontooversigt, kontonumre, saldi og individuelle transaktionsoplysninger såsom transaktionstidspunkt, transaktionstekst/kommentar og beløb

Microsoft Appcenter

Informationer om brug: Jfr. Forrige kapitel vedr. typer af data, opbevares tracking/analytics data i systemet Microsoft App Center. Den overordnede konto hvorpå disse data deles til, er registreret i SDC’s navn.

Cookiedeklarationen