Vidste du, at pension også handler om forsikringer?

Mange tror, at pension kun handler om at spare op til alderdommen. Men der kan også knyttes flere forsikringer til din pension.

Kontakt os

Din pension er i mange tilfælde også dit sikkerhedsnet.

Selvom det er pensionsordningens primære formål at spare op til alderdommen, så handler det også om, at du har nok at leve for, hvis du f.eks. bliver for syg til at arbejde. Har du familie og børn, kan det desuden være relevant at se på, om de tilhørende livsforsikringer skal forhøjes, så der er økonomisk støtte til dine efterlader i tilfælde af dødsfald.

Er din familie sikret i tilfælde af din død?

Det er svært! Det er rigtig svært, at forholde sig til sin egen død. Men ved at forholde sig til spørgsmål af denne karakter kan du være med til at sikre din familie mod yderligere udfordringer, hvis det ubærlige skulle ske. Det kan sikre dem mod økonomiske udfordringer, skoleskift, en flytning oven i sorgen osv.

Når vi drøfter din pension, ser vi derfor også på mulighederne i forbindelse med:

 • Hvordan er familien stillet, hvis dig eller din partner dør?
 • Hvordan vil det påvirke din ægtefællen/samleveren og eventuelle børn?
 • Vil den nye situation betyde, at familien er nødsaget til at sælge huset og børnene eventuelt skal flytte skole?

Udfordringer ved sygdom

Det er ikke kun død, der kan betyde store omvæltninger i din families dagligdag og økonomiske situation. Hvis en ulykke eller sygdom skulle ramme dig, vil din dagligdag og situation også ofte kunne blive radikalt ændret. En ulykke kan f.eks. betyde en nedgang i indkomst og nye investeringer i eksempelvis huset, hvis du skal have mulighed for at blive boende. Ulykker og sygdom kan også betyde udsigten til langvarige – og måske dyre lægebehandlinger.

Kontakt os, og lad os snakke om lige præcis din situation.

Få et hurtigt overblik

På hjemmesiden pensionsInfo.dk kan du hurtigt og nemt danne dig et overblik over dine pensionsaftaler, indholdet af dem, samt de tilhørende forsikringer. Du skal blot bruge dit NemId, så ved du, hvad du har. Du kan finder guiden på linket herunder.

Gå til www.pensionsinfo.dk

Livsforsikring

Tryghed er i høj grad at vide, at din familie er sikret økonomisk, hvis du selv falder bort eller bliver ramt af en ulykke.

Når du står midt i livet med familie og ikke mindst børn, har du et stort ansvar for fremtiden. Som de fleste andre ønsker du sikkert at sikre familien, hvis du falder bort. Med en livsforsikring sikrer du din familie i tilfælde af din bortgang.

Erhvervslivsforsikring

I Sparekassen Thy er der mulighed for at tegne en livsforsikring til selvstændige erhvervsdrivende og virksomhedens nøglepersoner.

Det er også muligt at tegne Erhvervslivsforsikring for at sikre kompagnoner. Forsikringen kan ligeledes tegnes af privat personer, som har tegnet en Kundeforsikring - Lån og Kredit med maksimal dækning.Visse kritiske sygdomme

Hver tredje dansker vil i løbet af deres liv få konstateret en eller anden form for kræft, ca. 10.000 rammes af et slagtilfælde, og det skønnes, at over 20.000 mennesker hvert år får et hjertetilfælde.

En del af alle disse mennesker vil overleve og efterfølgende få en eller anden form for medicinsk behandling.

Derfor er det vigtigt, at man ikke alene er forsikret ved dødsfald, men at man også er forsikret, hvis man rammes af en kritisk sygdom.

Vi kan tilbyde dig en forsikring, der dækker visse kritiske sygdomme. Det giver tryghed at vide, at man er forsikret med en kontant sum, hvis man skulle blive ramt at en alvorlig sygdom. 

Visse kritiske sygdomme - børn

Det giver tryghed at vide, at ens barn er forsikret med en kontantsum, hvis barnet skulle blive ramt af en alvorlig sygdom.

Mange voksne har i dag en forsikring, der kommer til udbetaling, hvis vi får stillet en diagnose på en kritisk sygdom. Det samme kan du gøre for dine børn.


Børnerente

Hvad nu hvis du falder bort, før dit barn er blevet voksent og kan klare sig selv? Det er et af de værste scenarier, og det er derfor vigtigt, at du har sikret fremtiden for dit barn bedst muligt.

Vores børn er det kostbareste, vi har. Vi tilrettelægger vores tilværelse og vores liv, så vi på alle måder kan give dem den bedste start på livet.

Med en Børnerente kan du sikre dit barn 36.000 kr. i årlig udbetaling, indtil barnet fylder 21 år.Sundhedsforsikring

For de fleste af os har det stor betydning, at vi kan blive behandlet hurtigt, hvis vi bliver syge.

Nu har du muligheden for at sikre dig hurtig behandling på privathospitaler. Dermed undgår du ventetider i det offentlige system, så du hurtigst muligt kan vende tilbage til dit normale liv.

Forsikringen dækker for eksempel udgifter i forbindelse med behandling af sygdommen.

 • Herunder forundersøgelse
 • Operation
 • Og hermed direkte forbundne udgifter på offentlige danske sygehuse, hvor det offentlige kræver egenbetaling.


Hvis begge forældre har tegnet forsikringen, er hjemmeboende børn under 18 år gratis med. Hvis kun den ene af forældrene har tegnet forsikringen, medforsikres hjemmeboende børn under 18 til halv-årlig præmie.


Tab af erhvervsevne

Ulykker og sygdom kan ramme os alle, og for nogen betyder det, at man mister sin erhvervsevne og dermed sin indkomst.

I de fleste familier skal der to indtægter til, for at livet kan fortsætte, som før sygdommen eller ulykken ramte. Derfor er det klogt at sørge for at have en vis økonomisk sikkerhed.

Præmien afhænger af beskæftigelse og alder - kontakt din rådgiver! 

De løbende månedlige udbetalinger beskattes som almindelig personlig indkomst.

Forsikring til børn

Forsikringer til voksne giver for mange sig selv - det skal være i orden. Med vores Børnepakke har du også mulighed for at sikre dine børn.

Børnepakken består af:

 • Livsforsikring
  Udbetaling af sum på 55.000 kr.
 • Kritisk sygdom
  Udbetaling af sum på 110.000 kr.
 • Varigt mén som følge af sygdom ved méngrad på 5% eller over
  Forsikringssum 1.100.000

Forudsætninger for børnepakken

Børnepakken kan tegnes af forældre/værger, der er kunde i Sparekassen Thy – dog kræves det, at forældre/værge har eller tegner minimum nedenstående forsikringer:

 • Kundeforhold eller Pensionsgruppeliv
 • Kritisk Sygdom

Tegn forsikring nu !

Kontakt os i dag, og lad os fortælle dig om fordelene ved børnepakken og de øvrige forsikringer, der er til børn. Så er du sikker på, at dine børn er godt dækket.


Personforsikringer - generel information

Her er samlet de lovpligtige informationer om Sparekassen Thy, vores forsikringssamarbejdspartnere og forsikringsprodukter

Der linkes til PDF-filer, som åbner i et nyt vindue.

Sparekassen Thy:

Information om Sparekassen Thy

Selskaber:

Information om Nordea Pension
Information om Nærpension
Information om AP Pension


Informationen er generel

Er der spørgsmål eller behov rådgivning, så kontakt din rådgiver!