Erhvervsrådgivere skal spille en nøglerolle i den grønne omstilling

I Sparekassen Thy har samtlige af vores erhvervsrådgivere på tværs af alle afdelinger gennemført uddannelsen Bæredygtig Kundedialog. På den måde kan vi give kvalificeret sparring og inspirere de lokale virksomheder gennem den nødvendige omstilling.

Møderne med vores erhvervskunder er så småt begyndt at ændre sig. Ord som affaldshåndtering, CO2-forbrug og socialt ansvar vinder mere og mere indpas efter, at alle vores erhvervsrådgivere har gennemført uddannelsen Bæredygtig Kundedialog. For os er det et nødvendigt og fuldstændig naturligt kompetenceløft, der skal sikre sparring og hjælp til det lokale erhvervsliv, der på alle måder står midt i den grønne omstilling.

”Det handler om rettidig omhu i forhold til verden omkring os. Hvis virksomhederne skal beholde deres plads i markedet, er det nødvendigt at de forholder sig til spørgsmål om blandt andet energiforbrug, gode arbejdsforhold og gennemsigtighed og her spiller pengeinstitutterne – og dermed os som sparekasse – en vigtig rolle.”, fortæller Områdedirektør for erhverv, Nikolai Krogh-Hansen.

Kravene bliver kun større de kommende år

Lovgivningen indenfor bæredygtighed bliver kun skærpet de kommende år. Der kommer flere og nye krav til virksomhederne – uanset branche – og allerede fra januar 2023 vil byggebranchen blive mødt af livscyklusanalyser og krav om klimabelastning på nye byggerier. Det stiller også nye krav til vores erhvervsrådgivning:

”Det kræver ekstra bevågenhed. Som erhvervsrådgiverne skal vi vide, hvilke pukler vores kunder står overfor og hvilke krav de bliver underlagt fremover”, siger Nikolai Krogh-Hansen.

De gode løsninger skal findes i tæt samspil med kunderne

Den nye uddannelse betyder, at bæredygtighed nu er en del af dagsordenen i mødet med vores erhvervskunder – alle de steder, hvor det giver mening. ESG – Environment – Social – Governance – der kan oversættes til miljø, socialt ansvar og god selskabsledelse bliver et omdrejningspunkt i sparringen med kunderne. Og vi står også klar med produkter, der kan understøtte vores kunders nye virkelighed:

”Uanset om vores kunder står overfor at omdanne deres flåde til elbiler, hvis de skal bygge en miljøvenlig stald eller ønsker at investere grønt, har vi produkter på hylderne, der kan være med til at få det til at ske.”, fortæller Nikolai Krogh-Hansen.