2019: Historisk resultat

Sparekassen Thy lander historisk resultat efter høj realkreditaktivitet og salg af aktier i Sparinvest.

I 2019 kunne Sparekassen Thy fejre 190 års fødselsdag. På trods af den høje alder, så er vores sparekasse i topform og vi har netop aflagt det bedste resultat i 190 år.

Boligejernes år

Boligejerne kan se tilbage på et år, hvor realkreditten også satte rekorder. Aldrig tidligere har vi set så lavt et renteniveau. Det har givet kunderne unikke muligheder, og vi har hjulpet ca. 30% af vores boligejere med nye og favorable lån. 

Det er jo dejligt, at vi på den ene side kan give kunderne god rådgivning, gode løsninger og samtidig se en positiv effekt i vores regnskab, siger Ole Beith. 

2019 har samtidigt været et travlt år med tilgang af nye kunder og en fin afsætning på mange af vores andre produktområder. Samlet set er vi ganske tilfredse med årets udvikling, der har medført en fremgang i sparekassens forretningsomfang på 6%, udtaler direktør Ole Beith.

Hør Ole Beith fortælle om årets resultat:

(Artiklen fortsætter under videoen)

Salg af Sparinvest

Ud over realkreditområdet er den helt store ekstraordinære hændelse i 2019 salget af en stor del af aktierne i Sparinvest. Sparekassen Thy ejede ca. 6% af aktierne, og 75% af dem blev solgt i 2019. Det salg har medført en ekstraordinær fortjeneste på ca. 75 mio. kr. Salget af aktierne er en meget væsentlig brik i, at vi nu kan aflægge et historisk godt resultat, udtaler direktør Ole Beith.

Vores kunder er altafgørende

Vores mål er at fortsætte udviklingen de kommende år. Et af midlerne til den fortsatte udvikling er at intensivere vores fokus på, at vores kunder får den absolut bedste oplevelse, når de er i dialog med vores medarbejdere. Det er vigtigt, at kunderne får en supergod oplevelse, uanset om det er via telefonen, elektroniske løsninger eller ved henvendelse i en af vores afdelinger.

- Derfor har vi i 2019 bl.a. investeret kraftigt i forbedring af fysiske faciliteter i flere afdelinger, så de fysiske rammer matcher nutidens krav. Vi mangler stadig nogle afdelinger, men det arbejde fortsætter vi i 2020.

I 2019 har vi også igangsat en række udviklingsprojekter på det digitale område, hvor alle vores kundevendte platforme opdateres og forbedres.

- Det, forventer vi, bliver introduceret i løbet af 2020.

Derudover har vi investeret kraftigt i automatisering og bedre rådgivningsværktøjer med det formål, at vores medarbejdere får endnu bedre tid til servicering og rådgivning af vores kunder.

- Det er klart, at det påvirker sparekassens omkostningsniveau, men vi anser det som investering i fremtidig udvikling, fortæller direktør Ole Beith.

Kunderne har fået bedre økonomi

I disse år har kundernes økonomi det generelt rigtig godt. Det betyder, at tabene på kunderne er på et meget lavt niveau.

- Det smitter positivt af i vores regnskab, da vi faktisk kan tilbageføre en mindre del af tidligere tabsreservationer, der dermed bliver til en indtægt i regnskabet, forklarer Ole Beith.

Leasing er populært

 Sparekassens leasingselskab Krone Kapital er ligeledes inde i en god udvikling, hvor leasingvolumen er kraftigt stigende. Krone Kapital arbejder med leasing over hele landet, og vi kan godt mærke den øgede interesse for netop den finansieringsløsning.

Samtidig har vi i sparekassen øget fokus på leasing. Vi gør i stigende omfang vores kunder opmærksomme på mulighederne ved leasing, og at de faktisk kan få en fleksibel og konkurrencedygtig løsning hos os.

- Det kan vi også aflæse positivt i vores regnskab, udtaler direktør Ole Beith.

Stærkere end de fleste

Sparekassen har, når årets resultat er tillagt egenkapitalen, en samlet egenkapital på 1.797 mio. kr., der kan omregnes til en kapitalprocent på 25,4%. Den solide økonomiske polstring er blandt landets bedste og Sparekassen Thy matcher samtlige kapitalkrav, der stilles til de danske pengeinstitutter. Det er helt afgørende med en høj solvens.

- Det er med til at sikre sparekassen mod uro i de dårlige tider og, at vi fortsat kan udvikle sparekassen til gavn for vores kunder og de områder, hvor vi driver forretning, udtaler direktør Ole Beith.

 

Læs hele årsrapporten her

Nøgletal fra koncernen

Tal i mio. kr  2019 2018
Nettorente og gebyrindtægter 357 324
Årets resultat før skat 222 132
Årets resultat efter skat 192 107
Solvensprocent 25,4 23,0
Udlån 4.362 4.358
Indlån 8.206 7.723
Forretningsomfang* 30.139 28.445
Egenkapital 1.797 1.560

 

*Summen af udlån, indlån, garantier, realkredit, og formuepleje.