Regnskab: Fremgang og godt resultat 

Vores lokale sparekasse er stærk, klippefast og solid, som aldrig før. Halvårsregnskabet for 2019 byder på et overskud før skat på 84,9 mio. kr. og vidner om en velsmurt lokal virksomhed, fortæller direktør Ole Beith.

Det er med baggrund i høj aktivitet og gode samfundsvilkår, at vi igen i 2019 kan præsentere et flot halvårsregnskab. Den høje aktivitet kan ses på sparekassens samlede forretningsomfang, der er vokset med 5,5%, så det nu er på godt 30 mia. kr. 

- Specielt realkreditområdet har skabt stor travlhed i butikken, hvor mange kunder udnytter det ekstremt lave renteniveau til omlægning af deres boliglån. 

Mange benytter samtidig omlægningsmuligheden til at få et tillægslån til forbedringer af boligen eller blot udnytte lidt friværdi. 

Fremgang

Vi har fremgang på alle vores forretningsområder. Og det faktum, at vores kunder aftager flere af varerne på hylderne, giver en helt naturlig vækst i nettorente- og gebyrindtægterne. Væksten er på 10%, og udgør i alt 178 mio. kr.

Udlånet stiger med 1% til 4,4 mia. kr., mens indlånet stiger med 6,1% til 6,1 mia. kr. 

Vi forbedrer kundeoplevelsen

I sparekassen bruger vi i øjeblikket mange kræfter på at forbedre kundeoplevelsen. I mange år har vi haft fokus på tilgængelighed, nærvær og troværdighed i vores kunderelationer. 

Nu bringer vi det et skridt videre med mulighed for afholdelse af møder, når og hvor det passer kunderne, men også ved opdatering af vores kundevendte afdelinger. Vi skaber trygge omgivelser med moderne indretning og teknik, og det kan vi allerede nu mærke, at kunderne har taget godt imod. 

- Der er naturligvis omkostninger forbundet med opdateringen, men det er godt givet ud, siger Ole Beith.

Omkostninger til overholdelse af regler stiger

Myndighedernes krav til pengeinstitutterne er stigende. Det afføder, sammen med sparekassens løbende vækst og udvikling, en række investeringer til IT-løsninger, som påvirker sparekassens omkostninger. Samtidig har vi afsat flere ressourcer til sikring af overholdelse af gældende regler, risikostyring og hvidvask- området helt i tråd med trenden i branchen, forklarer direktør Ole Beith.

Lave tab på kunderne

De samfundsøkonomiske vilkår er med os i denne tid. Gode konjunkturer og lav arbejdsløshed kan aflæses i vores løbende tab på kunder, hvor vi i 2019 har tilbageført ca. 10 mio. kr.

- Det er jo normalt en udgift, men de gode forhold hos vores kunder smitter i år positivt af i vores regnskab, siger direktør Ole Beith.

Sparinvest salg betyder en opjustering

Sparekassen Thy har i mange år ejet en andel af aktierne i Sparinvest. Nykredit har afgivet købstilbud på 75% af de samlede aktier i Sparinvest, og dermed også en del af vores aktier. 

Salget af Sparekassen Thys andel betyder, at vi i efteråret 2019 modtager ca. 130 mio. kr. for vores andel af handlen. 

Salget forventes at påvirke sparekassens resultat i 2019 med ca. 83 mio. kr. Vi har derfor også opjusteret forventningerne til årsresultatet til mellem 160 og 190 mio. kr. efter skat.

Lige nu afventer handlen de sidste godkendelser fra konkurrencemyndighederne, som forventes at foreligge i starten af efteråret, siger direktør Ole Beith.

Solid kapital giver muligheder i fremtiden

Sparekassens egenkapital er på over 1,6 mia. kr. Solvensen er på 23,5% og Sparekassen Thy er dermed en af landets mest solide pengeinstitutter. 

Salget af aktierne i Sparinvest og den fortsatte løbende indtjening gør, at vi vil blive styrket yderligere. 

- Det forpligter og giver muligheder. Forpligtelsen består i at sikre sparekassens selvstændighed, også når der igen er finansiel uro. Samtidig skal vi også udnytte mulighederne i markedet til at udvikle Sparekassen Thy.

Vi planlægger for øjeblikket ikke flere nye afdelinger, men sætter i stedet øget fokus på at udnytte potentialet i eksisterende afdelinger. 

Hvis der så undervejs opstår en mulighed for at deltage i en konsolidering i branchen, så har vi kraften til at indgå i en god dialog om det, men det bliver med Sparekassen Thy på facaden og som det fortsættende pengeinstitut, slutter direktør Ole Beith.

Faktaboks - udvalgte tal (Sparekassen Thy koncernen)

>TABEL MANGLER>