Ole Beith, direktør i Sparkassen Thy

Sparekassen Thy leverer et fantastisk resultat

Det er et meget positivt resultat, som vi i Sparekassen Thy kan offentliggøre. Flere nye kunder, den generelle renteudvikling og i særdeleshed afkast på sparekassens egen fondsbeholdning smitter positivt af på halvårsregnskabet, der lander på 171 mio. før skat. Det er det bedste halvårsregnskab i sparekassens historie.

Flere nye kunder skaber fremgang - og de har fortsat en sund økonomi

Vi har siden 1. januar budt velkommen til knap 1900 nye kunder, hvor særligt tilgangen af erhvervskunder har været meget tilfredsstillende. Den gode kundetilgang bidrager til, at sparekassens udlån fortsat er opadgående, dog ikke i samme tempo som tidligere. Generelt ser vi en afmatning på efterspørgslen efter finansiering – særligt på privatområdet, da mange kunder er afventende i forhold til f.eks. boliginvesteringer.

Kundernes økonomi er fortsat sund og robust. Der er ikke fundet behov for nedskrivninger, og der er ingen tendenser, der endnu peger på tab for sparekassen. Hvis samfundet bevæger sig ind i en økonomisk recession, er Sparekassen Thy dog godt forberedt. Sparekassen har i et særligt ledelsesmæssigt skøn forhøjet krisekassen til at imødegå eventuelle tab til 107 mio. kr.

Godt afkast på fondsbeholdning

Hvor vi ved seneste halvårsregnskab konstaterede et kurstab på 33 mio. på obligationsbeholdningen, er der i årets 6 første måneder en indtægt på 16 mio. kr.

Sparekassens aktiebeholdning, herunder særligt sektoraktierne, har også bidraget med et positivt afkast på 29 mio. kr., hvor de sidste år blot udgjorde 6 mio. kr. Udviklingen i det samlede afkast på fonds- og likviditetshåndteringen påvirker halvårsresultatet positivt med 113 mio. kr. i forhold til sidste år, og er dermed hovedforklaringen på årets rekordresultat.

Hertil kommer den generelle renteudvikling i 2023, hvor såvel indlåns- som udlånsrenterne løbende er forhøjet. Med baggrund i den lavere efterspørgsel efter finansiering har der været et fald i gebyrindtægterne på 7 mio. kr. Samlet løftes netto- rente- og gebyrindtægterne fra 205 mio. kr. til 276 mio. kr.

Leasing er fortsat i vækst

Et af de områder, hvor der til gengæld ikke kan læses en afmatning, er på leasing-området, som er vokset med 7% siden nytår. Således bidrager sparekassens leasingselskab, Krone Kapital, endnu engang positivt til sparekassens regnskab og leverer et halvårsresultat på 20 mio. kr. før skat.

Udvikling koster

På udgiftssiden er det fortsat den ambitiøse strategi om at blive Bedst til Kunder, der sætter retningen. Der investeres i flere gode medarbejdere, både i stabene og ude i de enkelte filialer for at understøtte den positive udvikling, som Sparekassen Thy er i fuld gang med at realisere. Antallet af medarbejdere er nu 246 i Sparekassen Thy og i alt over 300 medarbejdere på koncern-niveau, der også omfatter Krone Kapital.

Herudover prioriteres at investere i bedre løsninger på IT-området, både til kunder og til rådgivere, med det mål at kunderne får en endnu bedre oplevelse i samarbejdet med Sparekassen Thy. De samlede koncernomkostninger stiger således med 11% til 157 mio. kr.

Egenkapitalen har aldrig været større

Når vi indregner årets resultat, og en stigning i kundernes indskud af garantkapital på 43 mio. kr., er sparekassens egenkapital steget til 2,4 mia. kr., som løfter kapitalprocenten til 27,9%. Det giver et både stærkt og komfortabelt udgangspunkt for den videre vækstrejse, og Sparekassen Thy har således aldrig stået på et stærkere økonomisk fundament, end den gør lige nu.

Se det samlede halvårsregnskab her

Du kan også se tidligere regnskaber