Ansvarlig investering

BankInvest har lavet et fantastisk investeringsunivers. Her kan du indtaste dine ønsker til din fremtidige ansvarlige investering, og hurtigt se hvilken kalkulerede udvikling din investering har. Samtidig får du konkret hjælp til, hvordan du kommer videre - både hvis du selv ønsker at foretage investeringen, og hvis du vil i kontakt med din lokale investeringsrådgiver.

En Verden til Forskel fra BankInvest
Halv jordklode

Få gang i din opsparing

Når du investerer ansvarligt, investerer du i en bedre fremtid for dig selv og dine nærmeste - men også for de næste generationer.

Gør en forskel, mens din opsparing arbejder for dig

Når du investerer ansvarligt, bliver der holdt øje med, at virksomhederne overholder miljøstandarder og arbejdstager- og menneskerettigheder. Derudover tages der stilling til virksomhedernes [CO2-udledning].

Tilføj svanemærket til dine investeringer

Vidste du, at du kan svanemærke og CO2-kompensere din investering?

Svanemærket er et officielt miljømærke, der har til formål at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug.

Investering med omtanke

Når du investerer ansvarligt, støtter du op om, at virksomhederne, der investeres i, overholder en række forhold inden for bl.a. sundhed, miljø og forurening.

To gode måder at investere på

 

Ansvarlig investering Svanemærket investering
 • Virksomheder overholder menneske- og arbejdstagerrettigheder (ved overtrædelse indgås til dialog)
 • Virksomheder ESG-screenes og analyseres
 • Ingen investering i virksomheder involveret i kontroversielle våben
 • Ingen investering i virksomheder hvor mere end 5% af omsætningen stammer fra kulminedrift eller udvinding af oliesand
 • Din investering scorer højt på FN's verdensmål
 • Investering med lavt CO2-aftryk, bl.a. som følge af fravalg af direkte investering i fossile brændstoffer
 • Investering i CO2-kompenserede globale svanemærkede fonde
 • Ingen direkte investering i tobaksproduktion og konventionelle våben
 •  Virksomheder overholder menneske- og arbejdstagerrettigheder (overtrædelse fører til frasalg)
 • Virksomheder ESG screenes og analyseres
 • Ingen investering i virksomheder involveret i kontroversielle våben
 • Ingen investering i virksomheder hvor mere end 5% af omsætningen stammer fra kulminedrift eller udvinding af oliesand
 • Din investering scorer højt på FN's verdensmål
 • Investering med lavt CO2-aftryk, bl.a. som følge af fravalg af direkte investering i fossile brændstoffer
 • Investering i CO2-kompenserede globale svanemærkede fonde
 • Ingen direkte investering i tobaksproduktion og konventionelle våben