Sparekassen Thy Investor på alle enheder

Find ”Corporate actions” (selskabsbegivenheder) i Net-og MobilBanken

Har du svært ved at finde "Corporate actions"* i din Net-og MobilBank, så finder du vejledningerne herunder.

Flere kunder med værdipapirer har på det seneste modtaget SMS’er og beskeder i NetBanken vedr. deres investeringer. Det er typisk vedrørende udbetaling af udbytter.

Beskederne findes i Net-og MobilBanken under menuen ”Corporate actions” (“selskabsbegivenheder”). Se vejledningerne nedenfor.

Der kan forekomme fejl i de udsendte udbytteberegninger. Vores samarbejdspartnere arbejder p.t. på at rette evt. fejl, og disse forventes at være rettet inden udgangen af februar.

Har du spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte din rådgiver.

 

”Corporate actions” i din NetBank

 1. Gå ind i NetBanken
 2. Vælg ”Investering” i menuen i øverste venstre hjørne
 3. Vælg ”Investering” i undermenuen – til højre
 4. Tryk på ”den røde knap med hvid skrift” ”Investering”
 5. Vælg ”Corporate actions” til højre i menuen i toppen af skærmen
 6. Klik evt. under ”Historik”

 

"Corporate actions” i din MobilBank

 1. Gå ind i MobilBanken
 2. Vælg ”Investering” i bunden af skærmbilledet
 3. Tryk på den hvide knap ”Gå til investering”
 4. "Rul mod højre” i menulinjen med punkter som ”Portefølje”, ”Ordrer”, ”Afkast”, ”Transaktioner” – og efterfølgende ”Corporate actions”
 5. Tryk på ”Corporate actions”
 6. Se under ”Aktuel” eller ”Historik”

 

 

* Hvad er ”Corporate actions”?
”Corporate actions” er typisk handlinger, som et selskab foretager, og som påvirker dets aktionærer og deres investeringer. Disse handlinger kan f.eks. være at udbetale udbytte, dele aktier op i mindre enheder, fusionere med andre firmaer, købe eller sælge virksomheder, give aktionærerne førsteret til at købe flere aktier og andre lignende ændringer i selskabets struktur eller ejerskab.”