Sparekassen Thy facade

Renteændring på ind- og udlån

Nationalbanken forhøjede renten den 28. juli samt den 15. september, hvor renten samlet set er forhøjet med 0,5%-point. På den baggrund og af forretningsmæssige årsager foretager vi nu renteforhøjelser på ind- og udlån.

Indlån

Fra den 15. oktober vil der være positiv rente på 0,25% på alle transaktionskonti, for både privat- og erhvervskunder. (Konti i DKK)

Derudover forhøjer vi renten mellem 0,25% til 0,50% på en række opsparingsprodukter. Udvalgte opsparingsprodukter, som eks. Thy Opsparing, vil få en renteforhøjelse på 0,50%-point på alle knæk.

Thy Opsparing (Knækrente)

Saldo

Renteændring

Rente pr. 15/10-2023

Mindre end 250.000 kr.

0,5%-point

1,25% p.a.

Mellem 250.000 og 500.000 kr.

0,5%-point

1,50% p.a.

Mere end 500.000 kr.

0,5%-point

2,00% p.a.

Indlånsrenten på etableringskonti hæves med 1,25%-point til 1,50% p.a. og Ung Opsparing hæves med 0,75%-point, så den nu har en indlånsrente på 2,0% p.a.

Du kan se de aktuelle rentesatser i vores prisliste fra den 15/10-2023

Udlån

Renten på lån og kreditter hæves generelt med 0,5%-point. Det gælder de lån og kreditter, der har tilknyttet en traditionel variabel rente. Alle kunder med lån og kreditter, der er baseret på den traditionelle variable rente, vil modtage besked i deres e-Boks. I beskeden vil det fremgå, hvilke lån og kreditter der påvirkes af ændringen.

Følgende produkter bliver ikke påvirket af renteændringen:

  • Andelsboliglån
  • Andelsboligkreditter
  • Billån
  • El-billån
  • Energilån

Renteændringen på udlån træder i kraft ultimo november på baggrund af den lovmæssige varsling, der skal ske mindst én måned før, på produkter med traditionel variabel rente.

Ovenstående ændringer gælder ikke for lån og kreditter, der er baseret på pengemarkedssatsen, der automatisk reguleres hver måned uden forudgående varsel.