Investeringschef i Sparekassen Thy, Anders Kristian Pugdahl Pedersen

De danske aktier har på lang sigt givet det største afkast, men i 2023 er de udfordret

Har du danske aktier i din portefølje, er du sikkert lidt ærgerlig, når du ser det foreløbige afkast, som fonde med nordamerikanske og europæiske aktier har givet i 2023. Ser du over en 10-årig periode, har fondene med danske aktier dog fortsat givet det største afkast.

Fonde med danske aktier var hårdt ramt i august, hvor alle aktiefondskategorier leverede negative afkast på mellem -0,5 pct. og -6,9 pct. Det har påvirket fondenes år til dato afkast, der for fondene i kategorien Aktier Danmark er på 4,3 pct. i gennemsnit, mens afkastet for kategorierne Aktier Nordamerika og Aktier Europa er på hhv. 14,1 pct. og 7,9 pct. De store forskelle i afkastet i år har bevirket, at fondene med nordamerikanske aktier haler ind på fondene med danske aktier, når der ses over en periode på 10 år. Her har fondene i kategorien Danske Aktier et gennemsnitlig 10-årigt afkast på 225 pct, mens kategorien Aktier Nordamerika ligger på en andenplads med et gennemsnitligt afkast på 208 pct.

Så når danske aktier i år ikke kan følge med de europæiske og nordamerikanske aktier, skal man som investor huske på, at det er et øjebliksbillede, hvor danske aktier over en tidsperiode på 10 år fortsat har givet det største afkast. Samtidig skal man minde sig selv om, at hvad der tidligere har givet gode afkast, ikke nødvendigvis fortsætter med det i fremtiden. ”Som investor er det derfor vigtigt at sprede sine investeringer ud på flere forskellige områder, geografi og branche, så man dermed får spredt sin risiko mest muligt” understreger Investeringschef i Sparekassen Thy, Anders K. P. Pedersen.

Forholdet mellem afkast og risiko viser et andet billede

Investering i aktier er altid forbundet med en vis risiko, og derfor er afkastet kun en del af fortællingen, når man sammenligner, hvordan forskellige aktiekategorier har klaret sig over en årrække. Ønsker du som investor at vide noget om forholdet mellem det afkast, du får ved at løbe en given risiko, skal du bruge nøgletallet Sharpe Ratio. Her får du viden om, hvor meget afkast du har opnået i forhold til størrelsen på den risiko, du har løbet med din investering. Jo højere Sharpe Ratio, jo større afkast har du fået i relation til den risiko, du har taget.

Ser man på den 3-årige gennemsnitlige Sharpe Ratio, har fondene i kategorien Aktier Danmark i store perioder givet det højeste afkast, hvis man justerer for risikoen. Men ser man på de nyeste tal, så har fondene i Aktier Globale og Aktier Nordamerikanske overgået de danske aktier. Det tyder derfor på, at det risikojusterede afkast i danske aktier, begynder at normalisere sig og bevæge sig ned i et niveau svarende til det globale efter det i en lang periode har ligget højt. Det er naturligt, da det danske aktiemarked i de seneste år har fået større fokus hos internationale investorer.

 

Kilde: www.finansdanmark.dk
Sparekassen Thy i Aulum

Har du spørgsmål?

Vi er altid klar til at snakke med dig. Kontakt os allerede nu.

Kontakt din rådgiver