To mænd står sammen i en kostald.

Jacob oplever stor interesse fra Sparekassen Thy

Hollandsk foretagsomhed i det vestjyske

Jacob Politiek er landmand helt ind i knoglerne. Han drev et landbrug i den nordlige del af Holland med omkring hundrede årskøer indtil 2016, hvor han og familien rykkede til Danmark. I dag er bedriften en familievirksomhed, der er vokset til 1300 årskøer, og familien kigger kun én vej: fremad!

- Ferie?... Nah, det er ikke så vigtigt for mig.

Ordene kommer fra Jacob Politiek. Vi sidder rundt om spisebordet med hele familien for at høre om, hvordan familieforetagendet har udviklet sig i så hastigt et tempo, siden de trak teltpløkkerne op og rykkede fra Holland til Danmark i 2016. Tallene taler for sig selv. De overtog et landbrug med 550 årskøer og to ejendomme. Her knap 7 år senere er de to ejendomme blevet til fem, de nye staldbygninger skyder op i et tempo, der tager pusten fra de fleste. Der dyrkes 800 hektar med grovfoder og staben tæller, foruden familien, 10 medarbejdere, der er med til at passe og malke de 1300 årskøer, der er tilknyttet bedriften.

Og så er vi tilbage ved ferien. Eller fraværet af samme. For det er ikke arbejdsfrit at udvikle et landbrug. Arbejdsdage på 14-16 timer er hverdag, og hvis der bliver plads til et par fridage i løbet af året, så må det også kunne gøre det, siger Jacob.

Landmand Jacob Politiek fra Holland har drevet landbrug i Vestjylland siden 2016.

Hele familien er involveret

Jacob og hans kone Aukje har fire børn, tre sønner og en datter. Det var da to af sønnerne, Rommert og Wybren, skulle til at være en del af bedriften, at familien kiggede hinanden i øjnene og blev enige om at flytte til Danmark.

- I Holland er jordpriserne meget høje. Det var svært for vores sønner at få foden inden for, og derfor flyttede vi sammen til Danmark, fortæller Jacob.

I dag ejer og driver de landbruget sammen. Lillesøster Elvira går på landbrugsskole og er lige nu i praktik hos… ja, sin mor, far og sine to brødre. Her er de fælles om det hele. Og malkekvæg har de alle fået ind med modermælken. Jacobs far, farfar, oldefar, tipoldefar – og sådan kan vi blive ved – har altid arbejdet med køer.

- Det ligger i vores gener, at vi elsker køer. En ko er bare et helt specielt dyr. Tænk at man kan putte 50 kg foder ind i den ene ende, og så kommer der mælk ud i den anden. Køer er gode og nemme at arbejde med. Hvis du behandler dem godt og sørger for de trives, så leverer de, fortæller Jacob.

Mere virksomhedsleder end landmand

Jacob startede egentlig sin karriere som økonomikonsulent. Her rådgav han andre landmænd om alt fra optimering, foderprisaftaler og effektivitet. Efter fire år begyndte en tanke dog at vokse i ham:

- Jeg sad med al den her viden om, hvordan man gør landbrug til en økonomisk god forretning. Og på et tidspunkt slog det mig – hvorfor bruger jeg ikke den her viden i noget, der er mit eget? Og således sluttede arbejdet som konsulent. I det daglige arbejde har Jacob derfor lige så meget fokus på alt det rundt om driften, som arbejdet med selve malkekøerne. Og han er god til det.

Køerne går med de såkaldte ’transponders’, der overvåger alt fra aktivitetsniveau til foderindtag. Logistikken er optimeret, leverandøraftaler bliver forhandlet godt på plads, og der foretages de rigtige investeringer på det rigtige tidspunkt, så både fodermængde og omkostninger står mål med ydelsen. Og køerne de giver mælk. Godt med mælk.

Jacob Politiek i en af sine nyopførte staldbygninger.

En fremtid med energi i

Når vi kigger nogle år frem, så er der både tanker om at vokse endnu mere og visioner om at tænke energiproduktion ind i bedriften.

- Vi vokser og vi skal vokse. Det kræver volumen at gøre det godt. Jo større vi er, jo mere specialiserede kan vi blive, og jo større sikkerhed har vi i forhold til de skærpede miljøregler vi kigger ind i, fortæller Jacob med henvisning til de CO2-afgifter, der kan være på vej, når man vejer stemningen i det politiske landskab. Og her kommer energien ind i billedet:

- Som branche har vi en mulighed for at tænke energiproduktion ind i det, vi laver. Vi skal have fokus på bæredygtighed, CO2, genbrug, men jeg ser særligt muligheder inden for energiproduktion som for eksempel biogas, fortæller han.

Forståelse og oprigtig interesse fra Sparekassen Thy

Familien Politiek skiftede til Sparekassen Thy i 2019 i forbindelse med opførelsen af en ny staldbygning. Og Jacob Politiek er med egne ord ’supertilfreds’:

- Vores rådgiver, Søren, har forståelsen og en oprigtig interesse i, hvad vi render og laver. Med Sparekassen Thy holdes møderne herude ved os, hvor køerne er, og hvor forretningen er. Jeg skal ikke komme ind i et mødelokale hos dem. Søren undersøger, lytter og vender tilbage, han kontakter os og spørger hvordan det går. I starten havde jeg en lille tvivl, om Sparekassen Thy var store nok til os, men tvivlen er gjort til skamme. Det er bare et super godt samarbejde, slutter Jacob.