Optima logo

Status på puljerne Optima, september

Sommerstemningen på markedet er desværre over, og selvom vi står foran nogle måneder der kan blive meget volatile, ser vi stadig vigtige lyspunkter. Inflationen i USA synes at have peaket og den amerikanske økonomi er indtil videre relativ stærk.

Optima-fondene er tilpasset det nuværende scenarie og har bl.a. solgt aktier og risikofyldte kreditobligationer fra og samtidig fokuseret beholdning mod selskaber, som er gode i økonomisk modvind.

Peter Lorrin giver en update på den seneste udvikling i markedet og Optima-fondene.

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest og Sparekassen Thy tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest eller Sparekassen Thy er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest og Sparekassen Thy anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på bankinvest.dk.