Logo og sten

Video: Status på Optima, oktober 2022

Over september faldt aktier og obligationer yderligere.

De udfordringer matcher vores porteføljesammensætning, og vi ligger derfor med en lav aktievægt, og dem vi har, er defensive.

Den mest markante ændring på det seneste er, at vi er begyndt at købe op i nogle af de lange statsobligationer, som vi ellers tidligere har undgået.

Lyt med når, chefporteføljeforvalter, Peter Lorin Rasmussen, giver en opdatering på den seneste udvikling i Optima-fondene.

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Sparekassen Thy samarbejder med BankInvest, og sammen tager vi forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. Vi er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Vi anbefaler altid sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på bankinvest.dk.