Optima logo

Status på Optima fra BankInvest, marts

2022 har indtil videre budt på store udsving på de finansielle markeder. I starten af året blev renterne trukket op af de positive følger af genåbningen efter Corona. Og den 24. februar rullede russiske tanks over grænsen til Ukraine og ændrede verdensbilledet fra den ene dag til den anden.

Krigen i Ukraine er gået hårdt ud over råvare- og energipriserne og er med til at hæmme væksten - med dertilhørende faldende aktiemarkeder. Alligevel ser seniorstrateg, Nicolas Tousgaard, optimistisk på fremtiden og på Optima-fondenes afkast for 2022.

 

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på bankinvest.dk.