Aarets Thybo

Årets Thybo 2021

Normalt bliver prisen for Årets Thybo uddelt ved Thy Erhvervsråds nytårskur i januar, men endnu engang har Corona udsat begivenheden. Fredag d. 25. marts var det dog endelig tid til, at Sparekassen Thys direktør Ole Beith kunne overrække den prestigefulde titel.

Årets modtager(e)

Om årets modtager(e) sagde Ole Beith blandt andet:

Årets modtager(e) er indehavere af en virksomhed med 66 år på bagen. Det er en virksomhed, som har en kundekreds, der i den grad har været under strukturelle forandringer og hvor både forhandlere og kunder er blevet større og færre. Selve markedet som virksomheden bevæger sig i, er desuden ekstremt svingende og det er derfor svært med en solid kontinuitet. Det stiller krav til omstilling og strategisk udvikling.

Modtager(e) af Årets Thybo er Erik og Søren Hundahl

Begge har de i en årrække ledet familievirksomheden J. Hundahl i Thisted, som sælger udstyr til primært landbrugssegmentet, men som også er en betydelig aktør indenfor entreprenør samt have og park materiel.

Erik og Søren Hundahl modtager prisen som Årets Thybo 2021, da de siden indtræden i virksomheden i 1984 har udviklet ikke bare den lokale maskinforhandlervirksomhed, men også har udvidet den til at være en markant aktør i stort set hele Vestjylland.

I 1998 flyttede virksomheden fra Tilsted og ud til den nuværende placering i Silstrup, hvor der blev bygget både stort og flot. I årene efter udvidede Erik og Søren både med mere grund og flere bygninger.
Der opkøbes, overtages og købes desuden andel i flere virksomheder, så koncernen i dag dækker hele Vestjylland.

Ole Beith fremhæver, at begge ved, at fremsynethed ikke alene har noget med vækst at gøre. Det handler om at se udviklingen i branchen, udnytte netværk, men også at inddrage partnere og medarbejdere i rejsen. Dette ses blandt andet i 2018, hvor to nøglemedarbejdere blev tilsluttet ejerkredsen. 

Ole Beith nævner desuden, at begge også tager deres tørn i forskellige bestyrelser i brancheregi samt engagerer sig i lokale forhold. J. Hundahl understøtter desuden, i lighed med mange andre virksomheder, foreningslivet her i Thy på en betydelig måde og bidrager dermed til udvikling i Thy.

Det er derfor naturligt, at de to nu modtager prisen for Årets Thybo 2021.

Prisen Årets Thybo

Prisen til Årets Thybo blev første gang indstiftet i 1998 i et samarbejde mellem daværende Thy Erhvervsråd og Sparekassen Thy. Prisen gives til en person eller personer, som har markeret sig og bidraget til at skabe udvikling i vores område, herunder også det at sætte Thy endnu mere på landkortet.

Årets Thybo tildeles indenfor en af kategorierne:

  • Erhvervs initiativer
  • Sportslige præstationer
  • Turistmæssige tiltag
  • Kulturelle begivenheder

Udover at blive hyldet af erhvervslivet fra Thy, består prisen af en bronze statuette af Limfjordspigen/Thisted Pigen. Et kunstværk, hvis original er udført af Henning Wienberg, som modtog kunstakademiets guldmedalje tilbage i 1956. En guldmedalje, der blev overrakt af Kong Frederik den 9.

Rettighederne til reproduktion, markedsføring m.v. erhvervede Sparekassen Thy i 1998, hvilket hvert år benyttes, når modtageren af Årets Thybo modtager sin pris.

Prisen skal i år uddeles for 24. gang, og modtageren kommer således i selskab med erhvervsfolk, kunstnere, sportsfolk og personer, der repræsenterer kulturen.

Udvælgelseskommiteen består af Erhvervschefen, Formanden fra Thy Erhvervsforum, Thisted kommunes Borgmester, Bestyrelsesformand i Sparekassen Thy samt direktøren i Sparekassen Thy.