Billede af formand og flere kandidater

Nyt repræsentantskabt pr. 1. januar 2023

Med rekordstor valgdeltagelse er vores repræsentantskabsvalg nu afviklet. Det nye repræsentantskab indtræder den 1. januar 2023, og der er syv nye navne i blandt.

Efteråret i Sparekassen Thy har budt på afvikling af repræsentantskabsvalget, hvor halvdelen af pladserne skulle besættes på ny. Det har givet genvalg til en række kandidater, og så er der syv nye navne iblandt fra både Thisted, Hurup, Nykøbing, Frøstrup og Holstebro.

- Vi er glade for at se både kendte og nye ansigter i et godt og bredt sammensat repræsentantskab, og glæder os til samarbejdet, udtaler bestyrelsesformand Jacob Schousgaard.

Næsten hver tredje garant har deltaget i valget

Valgdeltagelsen har været rekordstor. 29,2% af de godt 13.300 kunder, der har garantkapital i Sparekassen Thy og dermed har direkte indflydelse på sammensætningen af repræsentantskabet, har afgivet deres stemme. Til sammenligning var valgdeltagelsen på 21,7% ved seneste valg i 2020.

- Vi er meget tilfredse med, at så mange har valgt at engagere sig i sammensætningen af vores næste repræsentantskab, fortæller Jacob Schousgaard.

Nye- og genvalgte

Sparekassen Thys afdelinger er inddelt i valgområder, og derfor afgiver garanterne stemmer i de lokalområder, de er tilknyttet. Følgende personer er enten ny- eller genvalgt til repræsentantskabet, der tiltræder 1/1-2023.

Valgområde 1 (Thisted / Nykøbing Mors)

Bjarke Storgaard, Britta Nielsen, Carl-Peter Krarup, Charlotte K. Brogaard, Claus G. Sørensen, Hans Ole Vester, Ilse Stensgaard, Jonas H. Bech, Jørgen Jensen, Karl Tange, Klaus Sørensen, Lise Ø. Knudsen, Martin Kondrup Knudsen, Michael Nøhr Nielsen, Per Sloth

Valgområde 2 (Hurup / Hvidbjerg)

Carsten Laursen, Jens Erichsen, Kaj Verner Nielsen, Mads Tjener, Maria Lillelund Bertelsen, Preben Dahlgaard, Ricky Bang Larsen

Valgområde 3 (Frøstrup / Hanstholm)

Jan N. Hansen, Jens H. Petersen, Jens S. Rasmussen, Kim Nørager

Valgområde 4 (Aulum, Herning, Holstebro, Struer, Ulfborg, Viborg)

Boris Loftager, Carsten Esager Sørensen, Michael Kristensen

 

Oversigt over det nye repræsentantskab i Sparekassen Thy pr. 1. januar 2023