Grænsen for kontante betalinger er sænket

Fra 50.000 kr. til 20.000 kr. 

danske penge og kontanter
Folketinget har vedtaget en ny lov, der nedsætter grænsen for, hvor meget en virksomhed må modtage i kontant betaling.

Beløb sænkes fra 50.000 kr. til 20.000 kr.

Ændringen betyder specifikt, at man som erhvervsdrivende ikke må modtage kontantbetaling for ydelser eller varer på 20.000 kr. eller derover.

Erhvervsdrivende risikerer bødestraf hvis denne nye grænse overskrides.

Når der skal udmåles bødestraf, er bødeniveauet som udgangspunkt, at bøden udgør 25 % af de beløb, der er modtaget over beløbsgrænsen – dog mindst 10.000 kr. Loven reguleres under hvidvaskloven.