Positiv udvikling fortsætter 

Sparekassen Thy kan igen præsentere et særdeles tilfredsstillende resultat. I 2018 blev resultatet på 131,9 mio. kroner før skat.

Se Årsrapporten

Der er stadig medvind på rigtig mange områder. Specielt den fortsatte flotte tilgang af nye kunder og stigende udlån bidrager til fremgangen i den lokale sparekasse, der nu beskæftiger 217 medarbejdere fordelt på næsten 30 forskellige afdelinger og specialer.

Sparekassen har i 2018 fået mere end 4.000 nye kunder, og det samlede forretningsomfang er steget med 7,1%. En del af forretningsomfanget er sparekassens udlån, der i 2018 er steget med 8,8%.

- Det er 4. år i træk, at vi har stigende udlån, og det er selvfølgelig en udvikling, vi er rigtig glade for, siger direktør Ole Beith.

Væksten betyder også, at vi kan notere en mindre fremgang i nettorenteindtægterne i 2018. Omvendt har vi en tilbagegang på gebyr- og provisionsområdet, men det skyldes alene ekstraordinære forhold i 2017. Ser vi bort fra det, har vi på det område en fremgang på 7%, udtaler direktør Ole Beith.

Gode konjunkturer påvirker positivt

Med gode samfundsforhold kan vi godt mærke, at vores kunder har det økonomisk godt. Vi skal simpelthen ikke sætte penge til side til at imødegå tab på vores kunder.

- Godt nok har vi foretaget reservationer til at afbøde konsekvenser af tørken i landbruget, og de udfordringer man har i minkbranchen. Men det samlede billede bliver altså en indtægt i regnskabet, udtaler direktør Ole Beith.

Det, forventer vi ikke, sker igen, men vi glæder os da over, at vores kunder generelt har det økonomisk godt.

Dårligt investeringsår

Sparekassen Thy har en overskudslikviditet på ca. 2 milliarder kroner, der er investeret i obligationer og i mindre omfang i omsættelige aktier. I 2018 har vi haft tab på den konto.

- Heldigvis er vi medejer af flere sektorselskaber, herunder DLR Kredit og Sparinvest, der har bidraget positivt, så vi samlet kan lave et plus på ca. 11 mio. kr., udtaler direktør Ole Beith.

Omkostninger stiger

Det fremgår af regnskabet, at de samlede omkostninger stiger med mere end 4,5 %. Årsagen skal findes i, at vi er blevet lidt flere medarbejdere, bl.a. til vores nye afdeling i Viborg, men også at vi har markant stigende IT omkostninger.

De stigende IT omkostninger skyldes heldigvis til dels øget aktivitet, men også store investeringer i nye løsninger til både kunder og interne systemer.

- Vi anser en stor del af de stigende IT omkostninger som investering i fremtiden, hvor vi med endnu bedre systemer kan skabe bedre kundeoplevelser, og samtidig ruste sparekassen til fremtiden, så vi kan drive en effektiv forretning med fokus på kunderne, siger Ole Beith.

Vi bruger også mange ressourcer på at forebygge kriminalitet i form af bedre sikring af vores kundevendte systemer som netbank og mobilbank. Men vi kan også se, at bekæmpelse af hvidvask påvirker vores omkostninger.

Stærk egenkapital styrket yderligere

De seneste års meget tilfredsstillende resultater i Sparekassen Thy har styrket egenkapitalen. 2018 bliver ingen undtagelse, og den samlede egenkapital har nu rundet 1,56 milliarder kroner.

Det betyder også, at sparekassens solvens kan beregnes til 23,0%, mens det samlede opgjorte behov er udregnet til 11,7%, og dermed har vi en meget stor overdækning.

Overdækningen er udtryk for, at Sparekassen Thy er godt rustet til at fortsætte rejsen som et stærkt lokalt pengeinstitut med økonomiske kræfter til at udvikle forretningen og samtidig være en stabil, sikker og loyal finansiel partner, udtaler direktør Ole Beith.

Stærk indtjeningsevne nødvendig

Vi har gennem de senere år haft en rigtig fin indtjening og står i dag stærkere end nogensinde.

Det er også nødvendigt. Fordi vi ved, at vi frem mod 2023 bliver mødt med flere krav om styrket egenkapital fra myndighedernes side.

I Sparekassen Thy opfylder vi allerede de kendte krav. Men for at sikre en fortsat udvikling, samt modstandskraft i nedgangstider, er det nødvendigt, at vi fastholder en god løbende indtjening, udtaler direktør Ole Beith.

Klar til fremtiden med fokus på kunderne

Kundernes samarbejde med vores medarbejdere er under konstant forandring. Vi ved, at kunderne er meget digitale, men at de også gerne vil tale med vores dygtige rådgivere, når der er vigtige emner på programmet.

Vi er efterspurgte, når der skal handles hus eller bygges om, men også når pensionsordninger eller forsikringer skal gennemgås.

- Og det skal ikke altid foregå mellem kl. 10 og 16.

Derfor fokuserer vi på endnu mere fleksibilitet i vores kundemøder, som også kan afholdes udenfor normal arbejdstid og hjemme hos kunderne, siger direktør Ole Beith.

Det har vi gjort i mange år inden for erhvervsområdet, men det vil vi intensivere i de kommende år. Derudover vil vi i højere grad rette fokus mod de mange iværksættere, der kommer flere og flere af, slutter direktør Ole Beith.