Sparekassen Thy Fondens bestyrelse

Sparekassen Thy etablerer velgørende og almennyttig fond til støtte for lokalområderne

Med en grundkapital på 100 mio. kr. får Sparekassen Thy Fonden til formål at støtte og fremme udviklingen af lokalområderne samt bidrage til det gode liv, bosætning og skabelsen af attraktive lokalområder. Sparekassen Thy har givet en ekstra donation på 4 mio. kr., der gør, at fonden snarest kan starte uddelingen.

Fremover vil det være afkastet af grundkapitalen, som fonden kan uddele. Her er forventningen, at der årligt kan uddeles beløb på anslået 4 mio. kr.

”Vores ophav er Thy og her har vi været i snart 200 år. Med den solide base i Thy har vi udviklet sparekassen, og vi er nu aktive i flere områder i Danmark. Det betyder selvfølgelig også, at vores nye fond kommer til at være aktiv lige fra Jammerbugt i det nordlige Thy, Midtjylland og til Øst-jylland, hvor vi lige nu er ved at slå nye rødder i Aarhus”, fortæller direktør i Sparekassen Thy, Ole Beith.

”Det forventes, at fondens grundkapital forøges i de kommende år afhængig af resultaterne i Sparekassen Thy, og derigennem får endnu større muligheder for at imødekomme gode ansøgninger”, slutter direktør, Ole Beith.

Bestyrelsen er på plads

Etableringen af den nye velgørende og almennyttige fond blev formelt godkendt den 21. marts af Sparekassen Thys repræsentantskab. Sparekassen Thy Fondens bestyrelse er sammensat af en gruppe dedikerede og lokale personer, nemlig: Birgitte Lukassen, Martin Kondrup Knudsen, Søren Lukassen, Marie Frank Mitchell, Vibeke Hestbek og Jakob Madsen.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Birgitte Lukassen som formand.

Vi har fået sammensat en god bestyrelse med gode kompetencer og perspektiver, og vi glæder os til, efter den mere formelle etablering, at komme i arbejdstøjet for at uddele midler til gavn for områder hvor sparekassen virker. Det er trods alt der, fonden for alvor gør sin gavn.

”Når de sidste detaljer og formelle krav til opstart er på plads, bliver der åbnet for ansøgninger via www.sparekassenthyfonden.dk, og forventningen er, at fonden er klar til at modtage de første ansøgninger inden sommerferien”, siger Birgitte Lukassen.

Ansøgning, uddeling og udvikling

Fonden forventes at uddele midler minimum to gange årligt, hvilket vil give lokalsamfundene regelmæssig støtte og mulighed for at realisere en bred vifte af projekter og initiativer. Alle ansøgninger skal indsendes via et system, der automatisk vil guide og sikre, at det man ønsker at søge til, falder inden for fondens formål.

”Vi opfordrer lokale organisationer og foreninger med gode initiativer til at søge om støtte fra fonden og ser frem til at gøre en positiv forskel i vores lokalsamfund”, slutter Birgitte Lukassen.

For yderligere oplysninger om Sparekassen Thy Fonden, herunder ansøgningsprocedure og kriterier, kan man besøge www.sparekassenthyfonden.dk  Selve ansøgningssystemet er fortsat under udarbejdelse, men forventes at åbne op for ansøgere ved udgangen af juni.