Fremgang sikrer flot resultat

Det flotte resultat er skabt af mange forhold. Vi har bl.a. igen været begunstiget af en meget stor tilgang af nye kunder, der har tilført mange forretninger til sparekassen. 

Derudover har vores eksisterende 50.000 kunder også aftaget flere af vores produkter. Det påvirker alt sammen resultatet positivt, siger direktør Ole Beith. 

Succes med formuepleje til kunderne
Download pressemeddelelse fra Sparekassen ThyEfter indførelse af nye regler på investeringsområdet har vi bl.a. fokuseret på vores puljeprodukt indenfor formueplejeområdet. Det er et produkt, der er enkelt og let at forstå, og som er blevet modtaget rigtig godt af vores kunder. Opsparing af frie- og pensionsmidler er kraftigt stigende, og derfor er det vigtigt for os at have gode produkter indenfor formueplejeområdet.

- Når det så samtidig er produkter, der giver pæne afkast til kunderne og værdi for sparekassen, er det jo rigtig godt, udtaler direktør Ole Beith.

Øget efterspørgsel giver mere udlån
For 3. år i træk har vi stigning i vores udlån. Udlånet er øget med næsten 800 mio. kr. de sidste 3 år, svarende til cirka 24%. 

Det er en svær disciplin i et finansielt marked, der ikke stiger. Tilgangen af kunder og det voksende leasingmarked gennem vores leasingselskab - Krone Kapital - er den gode forklaring på udlånsudviklingen, siger direktør Ole Beith. 

Vækst i toplinien
Toplinien består af de samlede indtægter på rente-, gebyr- og provisionsområdet. Her kan vi i 2017 notere en fremgang fra 309 mio. kr. i 2016 til 326 mio. kr. i 2017. Det er en udvikling, vi er yderst tilfredse med, selv om vores indtjening fortsat påvirkes af et meget konkurrencepræget rentemarked, det lave renteniveau og den negative rente i Nationalbanken. 

Kursgevinst på 34 mio. kr.
Sparekassens store beholdning af værdipapirer har i 2017 bidraget med en kursgevinst på 34 mio. kr. Det er i høj grad vores sektoraktier, der har bidraget til den flotte kursgevinst og kun i mindre grad sparekassens obligationsbeholdning.

Sund økonomi hos kunderne
Når man låner penge ud, er der en risiko for, at ikke alle kommer retur. For at imødegå mulige tab reserveres der et beløb til at dække disse. 

Vores kunder har dog så sund en økonomi, at det i 2017 har været muligt at tilbageføre reservationer. Det er godt for kunderne og naturligvis også godt for sparekassen, fortæller Ole Beith.

Årets resultat giver udviklingsmuligheder
Med et resultat på 157 mio. kr. før skat og 127 mio. kr. efter skat er sparekassens egenkapital nu på over 1,4 mia. kroner, og dermed stiger sparekassens kapitalprocent til 21,4%.  Minimumskravet er opgjort til 9,7% incl. kapitalbevaringsbuffer, og vi har  således en solid overdækning. 

Stigende krav fra myndighederne til den finansielle sektor gør, at alle pengeinstitutter skal have en højere kapitalprocent for at drive og udvikle institutterne.

Årets stærke resultat styrker Sparekassen Thy yderligere, og giver os rigtig gode udviklingsmuligheder samtidig med, at vi opfylder de stigende krav til den økonomiske polstring.

10 mio. kr. tilbage til garanterne
Når regnskabet er godkendt af repræsentantskabet, kan sparekassens mere end 12.000 garanter se frem til at få en andel af resultatet. Vi sender nemlig 10 mio. kr. tilbage til garanterne som afkast af den garantkapital, de har stillet til vores rådighed, slutter Ole Beith.